Oczyszczalnia ścieków Wielowieś, gm. Wielowieś

 

Dane techniczne oczyszczalni:

 

 
Przepustowość docelowa: 
Qd = 240 m3/d
 

Qhmax= 28,3 m3/h

Równoważna liczba mieszkańców:  
1.990 RLM
Oddanie do eksploatacji: 
październik 2011
 

 

Parametry oczyszczania:


 
Wlot:  
Wylot:
BZT5 = 100 mg/l 
BZT5 = 3,0 mg/l
ChZT = 244 mg/l     
ChZT = 32,7 mg/l
Zawiesina og. = 96 mg/l Zawiesina og. = 5,0 mg/l

 

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl