Oczyszczalnia ścieków Andziołówka, gm. Istebna

 

Dane techniczne oczyszczalni:

 

Przepustowość docelowa: 
Qd = 200 m3/d

Qhmax= 25,4 m3/h

Równoważna liczba mieszkańców:  
1.212 RLM
Oddanie do eksploatacji: 
grudzień 2006

 

Parametry oczyszczania:


Wlot:  
Wylot:
BZT5 = 660 mg/l 
BZT5 = 2,0 mg/l
ChZT = 1.317 mg/l     
ChZT = 20,1 mg/l
Zawiesina og. = 2.163 mg/l Zawiesina og. = 10,0 mg/l

 

wróć...

strona główna        o firmie        oferta        referencje        kontakt                Webdesign OSI Go3.pl